Vilkår

Forhandler: Service Kompaniet AS, Strandgaten 224, 5004 Bergen, orgnr NO 985 622 817 MVA


Forbruker: Kunde som handler hos forhandler


 


Følgende betingelser gjelder for produkter og tjenster levert av forhandler til forbruker.


1. Generelt


Forbruker må være fyllt 18 år for å handle i denne nettbutikken. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Som skriftlighet regnes e-post, SMS, brev, telefax etc.


 


2. Prosessbeskrivelse


 Forbrukerens ordre er bindende når den er registrert i forhandlerens datasystem. Når forhandler mottar forbrukerens ordre vil forhandler raskest mulig sende ordrebekreftelse per epost. Forbruker forpliktes å raskest mulig lese gjennom denne for å kontrollere at den er korrekt. Eventuelle klager/endringer må forespørres raskest mulig, før bestilte produkter er sendt/utlevert.


 


3. Produktinformasjon og andre opplysninger i nettbutikk


Forhandler tar forbehold om skrivefeil i nettbutikken. Ved vesentlige skrivefeil kan forbruker, uten forpliktelser, heve deler av eller hele ordren. Dersom produkter forbruker har bestilt er utgått, eller ikke på lager innen 30 dager, forbeholder forhandler seg retten til å kansellere deler av eller hele ordren. Forbruker vil, til enhver tid, bli informert om slike endringer. Ved slike endringer vil forbruker få mulighet til å kansellere/endre ordren. Ordre med spesialbestilte produkter kan ikke heves.


 


4. Priser


Alle priser, inkludert eventuelle avgifter og skatter fremkommer i detaljert handlekurv. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra forhandlers side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan forhandler ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.


 


5. Betaling


Forhandler godtar følgende betalingsmidler: bank-/kredittkort og faktura. Ved bruk av bank-/kredittkort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet når ordren er klar for utsendelse. Faktura utstedes kun til kredittkunder hvor kreditt er innvilget på forhånd. Ved manglende betaling vil kravet (inkludert renter, gebyrer og andre eventuelle påløpte kostnader) oversendes inkasso.


 


6. Levering og forsinkelse


Bestillinger som er registrert og godkjent innen kl 13:00, vanlige arbeidsdager, sendes normalt ut samme dag så lenge alle varene er tilgjengelige.


NB! Dersom varen ikke er på lager og forbruker ønsker dellevering (lagervarer med en gang og restordre etterhvert som de ankommer lager), så vil porto justeres og legges inn på alle forsendelser.


NB! Ved dellevering vil eventuell porto på forsendelse 2 og videre bli belastet. (Dersom ordre er betalt med kredittkort så kan denne porto og evt andre kostnader bli belastet ved bruk av oppkrav (i slike tilffeller vil også oppkravsgebyr bli lagt til).


Forhandler forbeholder seg retten til å sende bestilt(e) vare(r) med brev istedet for Bedriftspakke Dør-Dør / Servicepakke dersom forsendelsens verdi er under kr 1'000,- ink. mva og vekt er mindre enn 1kg Produkter blir levert til forbruker som spesifisert i ordrebekreftelse. Forhandler har risiko for produkter inntil produktene er mottatt av forbruker. Ved forsinket levering blir forbruker informert om dette, samt nytt leveringstidspunkt, snarest. Ved vesentlig forsinkelse, nevnt i pkt 2, kan forbruker kansellere eller endre ordren. Ordre med spesialbestilte produkter kan ikke heves.


 


7. Uavhentet leveringer


Varer som ikke blir avhentet på definert sted innen rimelig tid vil bli belastet med NOK 130,- eks. mva + frakt tur/retur av gjeldende ordre. Varer som skal hentes hos forhandler må hentes innen 14 dager fra leveringsbekreftelse er sendt per epost. Forsendelser via Posten blir kun varslet enten via SMS eller epost til mottaker. Ref: http://www.lovdata.no/all/tl-20020621-034-011.html#52


 


8. Undersøkelse av produktene


Forbruker forplikter seg, ved mottak av produktene, til å kontrollere at leveranse er i samsvar med ordrebekreftelse. Ved feil eller skader forplikter forbruker seg til å kontakte forhandler snarest, senest innen 3 arbeidsdager etter produktene er mottatt.


 


9. Feil/mangler på produkter (garanti/reklamasjon)


Våre produkter leveres med 12 måneder garanti.


a: Kun dersom forbruker er en privatperson: Alle produkter solgt av forhandler dekkes av forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfrist er to år etter at forbruker overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år.


b: Kun dersom forbruker er en fastkunde bedrift eller en "Forhandler": All retur skal godkjennes på forhånd. Varer sendt i retur uten gyldig RMA nummer blir belastet med gebyr kr 300,- eks. mva. Varer sendt oss i oppkrav bil ikke bli hentet.


 


10. Retur / Angrerett


a: Gjelder kun privatpersoner


Forbruker har angrerett på produkter kjøpt hos forhandler ihht angrerettloven. Angreretten gjelder ikke for CD/DVD/VHS, programvare eller annet forbruksmateriell (batterier, lyspærer etc). Angreretten gjelder heller ikke hygieneprodukter eller andre produkter som benyttes direkte mot kroppen som f.eks soveposer. Angreretten vil også bortfalle dersom forpakningens forsegling er brutt (gjelder enkelte produkter) eller dersom forpakningen/varen/dokumentasjon/tilbehør mv. er slitt/skadet/deformert eller på annen måte ødelagt eller ikke gjensalgbar. Ved kjøp av produkter i elektronisk format (lyd-, video, program eller andre filer etc) faller angreretten bort når forbruker har mottatt produktet. Forbruker må selv dekke returporto tilbake til forhandler. Ved retur av varer bærer forbruker risiko frem til varene er mottatt av forhandler. Dersom returvarer sendes som oppkrav så vil dette bli nektet mottatt. Les mer om angrerett her: www.elektroshop.no/mab/webshop_frame_webside?id=10


b: Kun dersom forbruker er en fastkunde bedrift eller en "Forhandler":


All retur skal godkjennes på forhånd. Dersom en vare blir funnet i orden etter feilbeskrivelsen som ble opplyst, vil kjøper bli belastet med kr 250,- eks. mva i testgebyr. Varer som returneres uten godkjent RMA nummer vil bli belastet med kr 300,- eks. mva. Varer som er feilbestilt eller ønskes returnert i original stand får fratrukket et gebyr pålydende 15% av varens verdi (min. 50,- maks 300,- per retur eks. mva). Varer som sendes i oppkrav bil ikke bli hentet.


 


11. Personopplysninger


Forhandler forplikter seg til ikke å utgi personopplysninger til tredjepart uten forbrukers skriftlige samtykke. Forhandler forbeholder seg retten til å sende forbruker informasjon om tilbud etc. såfremt forbruker ikke informerer forhandler om at dette ikke ønskes. Forbrukers personopplysninger blir bare utlevert til tredjepart hvis forbruker samtykker. Forbrukers personoppplysninger vil bli utlevert til tredjepart dersom dette kreves for å gjennomføre salget, f.eks ved kjøp av abonnement eller i lovbestemte tilfeller.


 


12. Salgspant


Forhandler har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.


 


13. Forbehold


Bilder brukt på sidene er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende. Det tas forbehold om trykkfeil og prisjusteringer.


 


14. Minsteordregebyr


P.t. er minsteordregebyr: For privat-/bedriftskunde kr 28,- eks. mva for bestillinger pålydende mindre enn 200,- eks. mva og frakt etc. For registrert forhandler kr 80,- eks. mva for bestillinger pålydende mindre enn 400,- eks. mva og frakt etc.


 


15. Gjelder kun bedriftskunder: Avbestilling/endring


Avbestilling/endring av varer som er gått til plukk vil bli fakturert med avbestillingsgebyr på 15% av varens/tjenestens/gebyrets verdi (minimum kr 50,-, maks 300,- eks. mva).


 


16. Gjelder kun registrerte forhandlere: Forhandlerstatus


For å beholde status som forhandler må et minimumsuttak på NOK 3'000,- eks. mva pr kvartal opprettholdes.


 


17. Elektrisk anlegg


Det er kun virksomheter som er registrert i DSBs sentrale register over virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg, som har lovlig adgang til å utføre og vedlikeholde elektriske anlegg. Registeret er tilgjengelig for alle på http://www.dsb.no/. Utsalgsstedene er pålagt å informere kjøperen om dette, før kjøpet gjøres. Det er heller ikke adgang til å installere materiellet selv for deretter å be en godkjent installatørbedrift om å koble det til nalegget i huset. Det er brudd på forskriftene. http://www.dsb.no/no/DLE/Elsikkerhet/Hva-kan-privatersoner-selv-gjore-pa-det-elektrisk-anlegget/


 


18. Tvister


Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan forbruker bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av forbrukerens bosted, i Norge. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i forbrukeres verneting.